Attributen en attributensets.

Een attribuut representeert een eigenschap van een product zoals de naam van het product, een afbeelding, SKU (Stock-keeping unit), Kleur, fabrikant etc. Nu lijkt dit misschien een beetje abstract maar het is een van de meest krachtige concepten van Magento en biedt een bijna eindeloze mogelijkheid om uw producten te beheren.

Attributen maken het u mogelijk om nieuwe product eigenschappen toe te voegen zonder een enkele regel of code te hoeven schrijven. Begrijpen hoe u werkt met attributen is cruciaal als u het gebruik van uw webshop zo makkelijk mogelijk wilt maken voor uw klanten.

Attributen worden door u toegeschreven aan de producten van uw keuze om het voor uw klanten en zoekmachines mogelijk te maken om uw producten makkelijker te vinden.

Uw Magento webshop geeft de producten in het SHOP BY gelaagde navigatie paneel aan de linkerkant van uw webshop automatisch weer volgens hun attributen. Dit voor makkelijke toegankelijkheid voor uw klanten zoals u hieronder kunt zien:
Attributen bepalen tevens welke producten weergegeven worden als een klant zoekt op een zoekterm.

De afbeelding op de voorgaande pagina laat u Prijs attributen, Kleur attributen, battributen en Soort Schoen attributen zien. Iedere van deze attributen groepen bevat attributen en iedere attribuut word weergegeven als een link. Als een klant op een attribuut link klikt, een lijst met producten die dat attribuut hebben wordt weergegeven.

Een webshop eigenaar van zoveel extra attributen toevoegen als hij zelf wil. In het Magento beheerderspaneel kunt u de attributen onderverdelen in sets. Dit vereenvoudigd het proces zodat soortgelijke producten gecreëerd kunnen worden met dezelfde attributen. De attributen sets functie maakt het mogelijk om in een keer meerder attributen aan een product toe te voegen door een hele attributen set aan een product toe te voegen.

Als een winkel TV’s, schoenen, boeken en gereedschap verkoopt kunt u vier attributen sets definiëren: een voor TV’s, een voor schoenen, een voor boeken en een voor gereedschap. Als een nieuw gereedschap product wordt toegevoegd aan uw catalogus, kunt u simpelweg de attributen set gereedschap selecteren om de relevante attributen toe te voegen aan dit product.

Om dit allemaal mogelijk te maken moet u eerst attributen aanmaken, vervolgens attributen sets en dan moet u de relevante attributen aan de juiste attributen set toevoegen zoals u kunt zien in het voorbeeld hieronder:

Attributen creëren

Attributen moeten gecreëerd worden voordat u attributen sets en producten kunt creëren.

Notitie: alleen attributen sets kunnen worden toegevoegd aan een product (niet losse attributen)

 1. In het Catalogus menu van het beheerderspaneel selecteert u de optie Attributen en vervolgens de optie Attributen Beheren. Een lijst met bestaande attributen zal worden weergegeven zoals u hieronder kunt zien:
 2. Klik op de knop Nieuw attribuut toevoegen om de volgende pagina weer te geven, waar u een nieuw attribuut kunt aanmaken.
 3. In het veld Attribuut code specificeert u een unieke identificatie voor dit attribuut. Gebruik hierbij geen spaties. Deze naam zal niet zichtbaar zijn op de webshop.
 4. In het veld Reikwijdte selecteert u de optie Website
 5. In het veld Catalogus invoertype voor winkeleigenaarselecteert u dropdown. Deze instelling bepaalt hoe een webshop manager de waarden van de attributen kan invullen. Voor beschrijvende tekstuele attributen kunt u de optie Tekst veld of Tekst vak gebruiken. Voor prijslijsten kunt u de optie Price gebruiken. Echter kunnen niet alle typen worden gebruikt voor gelaagde navigatie.
 6. In het veld Gebruik in gelaagde navigatie selecteert u de optie Filterbaar (met resultaat) zodat het attribuut alleen weergegeven wordt voor producten waarvoor hij gebruikt wordt.
 7. Selecteer Ja in het veld zichtbaar op product pagina in Front-end om aan te geven dat dit attribuut verschijnt bij Extra informatie bij een product, zoals hieronder:

  Selecteer andere opties om aan uw voorwaarden te voldoen:
  Het selecteren van de opties Gebruik Snel Zoeken en Gebruik in Geavanceerd Zoeken zorgt ervoor dat het attribuut vindbaar zal zijn in de webshop. Het veld Vergelijkbaar in front-end specificeert dat dit attribuut zal verschijnen in een vergelijkingsveld als een product vergeleken wordt met een ander product.
 8. Selecteer de knop Beheer labels/opties om de volgende pagina weer te geven:
 9. Klik op Optie toevoegen en vul de waarde in die geselecteerd kan worden voor dit attribuut. Deze verschijnt op de webshop in het SHOP BY paneel. Bijvoorbeeld: als u een attribuut aanmaakt genaamd Type Kraag dan kunnen de waarden Plat of Staand zijn. Gebruik de knop Optie toevoegen voor iedere waarde die u wilt toevoegen. In dit geval zou u de knop twee keer gebruiken, een keer voor Plat en een keer voor Staand:

  Notitie: Als uw webshop met meerdere talen werkt moet u het attribuut toevoegen in meerdere talen. Als u de waarde of een specifieke taal niet invult, zal Magento de standaard taal gebruiken. De Magento Demo Store is een meertalig webshop. Deze handleiding beschrijft echter niet hoe u een meertalige webshop moet maken.​
 10. Klik op de knop Attribuut opslaan.

 

Attributensets aanmaken

Attributen sets bevatten een selectie aan attributen. Alleen attributen sets kunnen aan producten toegevoegd worden (geen losse attributen). Als u een klein aantal attributen wilt toevoegen, kunt u ze toevoegen aan de standaard set Als u attributen wilt toevoegen die alleen van toepassing zijn op een subgroep van producten, adviseren we u om een attributen set aan te maken voor iedere groep attributen die u aan producten toe wilt voegen. Attributen sets kunnen erven van elkaar en hiermee besparen we u de moeite om steeds nieuwe sets aan te moeten maken voor attributen die van toepassing zijn op vel producten.

Een nieuwe attributen set aanmaken:
 1. In het Catalogus menu van het beheerderspaneel kiest u de optie Attributen en vervolgens de optie Beheer attributensets. Een lijst van alle bestaande attributen zal weergegeven worden zoals u hieronder kunt zien:

  Notitie: De pagina hierboven laat de attributen sets zien die gebaseerd zijn op de Magento voorbeeld data.

  Notitie: De standaard attributen set bestaat voornamelijk uit systeem attributen. Deze attributen set wordt overgenomen door alle andere attributen sets. Systeem attributen worden weergegeven met een icoon met een oranje stip.

 2. Klik op de knop Nieuwe set toevoegenom de volgende pagina weer te geven waar u een nieuwe attributenset kunt aanmaken.
 3. In het veld Naam specificeert u de naam van deze attributen set.
 4. In het veld Gebaseerd op selecteert u een andere attributen set waarvan u deze attributen set vanaf wilt laten leiden. Dit maakt het voor u mogelijk om de attributen die in de andere set al zijn aangemaakt te hergebruiken om een nieuwe set aan te  maken. De simpele optie is om hier Default te selecteren.
  De volgende pagina zal worden weergegeven:

  Aan de linker bovenkant van de pagina ziet u de naam van de attributenset die u aan het maken bent.
  In het midden van de pagina ziet u een hiërarchische weergave van de attributen groepen. Op pagina 10 vindt een omschrijving voor het aanmaken van attributen groepen.
  De rechterkant van de pagina laat een lijst zien met attributen die in andere attributensets aangemaakt zijn en die nog niet aan deze attributenset zijn toegevoegd.
 5. Selecteer de attributen die u aan deze set wilt toevoegen door ze te verslepen van de kolom Niet-toegewezen attributen naar de kolom Groepen.

Op het midden van de pagina waar u attributen sets kunt aanmaken ziet u een hiërarchische weergave van attributen groepen.

Deze groepen bepalen hoe attributen zullen verschijnen in het beheerderspaneel als u een product wilt bewerken. Hierdoor krijgt u een logische groepering van attributen.

Een attributen groep aanmaken:
 1. Klik op de knop Toevoegen nieuwe in de kolom Groepen, in het midden van de pagina, om een pop- up scherm weer te geven waarin u naar de naam van de groep gevraagd wordt.
 2. Vul de naam van de groep in en klik op OK.
 3. Klik en versleep attributen van de kolom Niet-toegewezen attributen naar de nieuw gecreëerde groep om ze aan de groep toe te voegen.
 4. U kunt ook attributen verslepen die al wel toegewezen zijn en ze zo verplaatsen binnen verschillende groepen.

Meer weten?

Hi! Mijn naam is Wim, aangenaam! Ik ben commercial director van Bluebird Day. Samen met de teams bouwen wij Magento-oplossingen voor onze klanten. Wil je meer informatie? Geef mij gerust een belletje!

Neem contact op      of       076 204 304 6