Disclaimer

Bluebird Day B.V. (Kamer van Koophandel 20148962), hierna te noemen Bluebird Day, verleent je hierbij toegang tot www.bluebirdday.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Bij bezoek aan deze website, bevestig je dat je deze disclaimer hebt doorgenomen en hiermee akkoord gaat. De informatie op deze site is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bluebird Day.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.bluebirdday.nl aangeboden inhoud en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Bluebird Day behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud en/of materialen aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bluebird Day en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bluebird Day, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.bluebirdday.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Weblinks

Deze website bevat hyperlinks naar externe webpagina’s, inclusief die van derde partijen. Bluebird Day is in geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s achter deze weblinks.

Verwerking van persoonsgegevens

Bluebird Day verzamelt over de gehele website cookies en, in sommige gevallen, persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien hier toestemming voor gegeven is. Voor meer informatie over de verschillende doeleinden van verwerkte persoonsgegevens op www.bluebirdday.nl, zie de privacy policy. Voor meer informatie over de verwerking van cookies, zie de cookieverklaring.

Wijzigingen disclaimer

Bluebird Day behoudt het recht om de inhoud van deze disclaimer op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We verzoeken je daarom om regelmatig deze pagina te controleren op wijzigingen indien je vaker onze website bezoekt. Heb je vragen over het gebruik van de website www.bluebirdday.nl of deze disclaimer? Je kunt contact opnemen via een mail naar info@bluebirdday.nl of een van de overige contactmogelijkheden.