Blog

Boeklancering van 'Shopping2030'

Hoe winkelt de consument in 2030? Wat kunnen Nederlandse bedrijven nu doen om zich voor te bereiden op veranderend consumentengedrag, op nieuwe technologie en op thema’s als duurzaamheid en mobiliteit? Waar ligt hun toekomstige succes, in binnen- én buitenland?

Midden in een pandemie - waarin we van week tot week leven en waarin verder vooruitkijken dan enkele maanden lastig is -, hebben we met gezaghebbende retailers, visionairs en wetenschappers de belangrijkste trends in kaart gebracht die het retaillandschap de komende tien jaar vormgeven. Met als resultaat het boek 'Shopping2030: daadkracht gevraagd in een decennium vol verandering', geschreven om Nederlandse retailers en consumentenmerken te inspireren en na te laten denken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Shopping2030: daadkracht gevraagd in een decennium vol verandering

Het retaillandschap is de afgelopen jaren gevormd door klimaatverandering, pandemieën, fraude, groeiende ongelijkheid en de opmars van nieuwe businessmodellen. Ook het speelveld is in rap tempo internationaler geworden.

Buitenlandse platforms trekken een groter deel van de Nederlandse retailmarkt naar zich toe en veel van onze handelssurplus verdwijnt, volkomen legaal en volgens geaccepteerde juridische normen. De Big Tech-bedrijven nemen het over. Zij zijn uitgegroeid tot de meest waardevolle bedrijven op de beurs en verzamelen steeds meer data om hun grip te versterken op het leven van de consument. En de consument, die blijft onophoudelijk kritisch. Niet alleen op de overheid en andere instanties, maar juist ook op bedrijven.

Hoe shopt de consument in 2030? En hoe kan ondernemend Nederland zich voorbereiden op technologische en marktontwikkelingen, veranderend consumentengedrag en thema’s zoals duurzaamheid en mobiliteit, zodat zij ook in de toekomst succesvol blijven, nationaal én internationaal? Die vragen hebben we zo goed mogelijk geprobeerd te beantwoorden in ons boek.

"Het boek biedt inzicht in een flink aantal thema’s die relevant zijn voor de toekomst van retail. Wat het boek ook duidelijk maakt, is dat op een aantal van die thema’s samenwerking nodig is om succesvol concurrerend te blijven in een internationale markt. Het gaat daarbij om samenwerking tussen retailers onderling, maar ook met logistieke en financiële partners en niet in de laatste plaats met de overheid."
-Axel Groothuis, coauteur en partner bij Magnus

Een gezamenlijk avontuur

Het boek is uitgebracht door Thuiswinkel.org en geschreven door Nik van Brink en Axel Groothuis van Magnus en Wim La Haye en Daniël Klomps van Bluebird Day. De auteurs maken deel uit van een scenarioteam van ShoppingTomorrow, het kennisnetwerk van Thuiswinkel.org.

Door middel van onderzoek, van onder meer het GFK, en interviews met experts, retailers, visionairs en wetenschappers, hebben we geprobeerd de wereld van 2030 zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het boek had lang niet zo waardevol geweest zonder alle input van vooraanstaande experts.

Een van de experts was Daniel Ropers, oprichter en voormalig CEO van Bol.com. Volgens Daniel staan we op een belangrijk kruispunt in de ontwikkeling van e-commerce en retail, en dat niet alleen Nederland maar heel Europa voor een uitdaging staat. Een van die uitdagingen wordt gevormd door Big Tech-bedrijven. Volgens Kitty Koelemeijer, full professor of Marketing & Retailing Nyenrode Business universiteit, gaan die bedrijven een steeds groter ecosysteem aan diensten aanbieden. Wil je als fysieke retailer een rol spelen in de samenleving en de buurt, dan moet je volgens Noor de Bruijn, CEO van Vitaminstore, meer zijn dan alleen een winkel met het juiste assortiment.

Hoe voorspel je de toekomst?

Met de onderzoeksresultaten en interviews legden we een raamwerk, vanuit de scenarioplanning-methode werden we concreter. We maakten onderscheid tussen trends en onzekerheden, zoals het verdwijnen van de centrale marktplaats als regisseur of het strenger worden van wet- en regelgeving.

Trends zouden naar verwachting doorzetten en een redelijke mate van zekerheid hebben, bij onzekerheden zou dit juist niet het geval zijn. Toch zijn juist die onzekerheden vaak het meest interessant wanneer je kijkt naar ontwikkelingen met de grootste impact.

De verschillende trends en onzekerheden combineerden we tot wereldbeelden zodat we meer inzichten konden krijgen in de manier waarop ze elkaar zouden kunnen beïnvloeden. Sommige ontwikkelingen zijn onderling verbonden, waardoor het waarschijnlijk is dat ze samen voor zullen komen, terwijl andere trends elkaar tegenwerken of zelfs uitsluiten waardoor het minder aannemelijk is dat ze samen realiteit worden.

De toekomst voorspellen blijft een lastige opgave. Toch zijn we ervan overtuigd dat we met dit boek inzicht geven over welke richting de Nederlandse retailmarkt zich zal begeven. Het boek is dan ook bedoeld om retailers en consumentenmerken te inspireren en na te laten denken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het volgende decennia.

"Bijna tien jaar vooruit kijken in een tijd dat het al lastig is om de aankomende weken te voorspellen, lijkt een onmogelijke opgave. Toch zijn we er - niet in de minste plaats vanwege de input van de vele experts die hebben meegeholpen - in mijn optiek goed in geslaagd om een goed en volledig beeld te schetsen van de krachten die invloed hebben op het retaillandschap en omliggende sectoren. Ik hoop dan ook dat het boek veel retailers inspireert om verder vooruit te kijken en zich voor te bereiden op de toekomst, zodat veel van het moois dat de sector te bieden heeft ook in de toekomst kan blijven floreren."
- Wim La Haye, coauteur en managing director bij Bluebird Day.

Boek bestellen?

Het boek is voor €32,50 te bestellen op Bol.com en Bruna.