Quality assurance Van initiële realisatie tot iedere doorontwikkeling

Quality assurance

Snel van idee naar uitrol kunnen gaan, hypotheses kunnen testen en met vertrouwen nieuwe versies van je platform lanceren. Een kwalitatief goed platform geeft je de mogelijkheid om je voorsprong op concurrenten te creëren en uit te bouwen.

Lees verder

Kwaliteit als strategisch voordeel

Bijna elke organisatie kent de symptomen van lage kwaliteit applicaties. Veel tijd en budget gaat richting het oplossen van issues en ten koste van gewenste innovaties en doorontwikkelingen. De frequentie van releases gaat over tijd achteruit, omdat een deployment altijd als risico voelt. Je komt als organisatie in de ‘permanent maintenance mode’ terecht, terwijl het zeker strategische voordelen geeft:

 • Verbeterde wendbaarheid en gebruikerservaring
  Door kwaliteit meetbaar en inzichtelijk te maken houd je grip op je platform. Dit resulteert in meer wendbaarheid, een kortere time to market en een betere gebruikerservaring. Plus, de performance van je platform gaat omhoog én je kunt meer en sneller experimenteren.

 • Hogere effectieve tijd met end-to-end testing
  Door automatische kwaliteitscontroles en end-to-end tests automatiseer je een groot deel van het handmatige testwerk. Dit zorgt enerzijds voor een enorme efficiëntieslag, anderzijds wordt er veel beter getest, doordat alle testscenario’s structureel doorlopen worden na iedere wijziging.

 • Veilig, up-to-date en compliant blijven
  Er zijn genoeg voorbeelden van organisaties die op een verouderd systeem draaien, omdat het platform te complex is geworden om goed te kunnen updaten. Zeker bij open-source applicaties is het snel kunnen doorvoeren van updates een must-have, om bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s en datalekken te voorkomen.

Grip krijgen en behouden

Kwaliteitsproblemen ontstaan vaak omdat er een lange periode is ontwikkeld, maar er te weinig aandacht is besteed aan het opschonen en onderhouden van het platform: de grootte of complexiteit van je platform is uit de hand gelopen. Maar er zijn nog vele andere denkbare oorzaken, van te lage kwaliteit code tot te rigide integraties met (verouderde) ERP-systemen. Meer grip krijgen, begint daarom bij het bepalen wat precies de oorzaak is. Niet per incident, maar structureel. Pas wanneer dat helder is, bepalen we de juiste KPI’s, bouwen we automatische controles in en voeren we structureel verbeteringen door.

Brabantia

Brabantia - veilig en vertrouwd

Oud en vertrouwd, en toch nieuw en grensverleggend. Als digitale partner helpen we Brabantia sinds 2014 met een geïntegreerde e-commerce omgeving, om de stijgende lijn in het online succes wereldwijd voort te zetten.

Toolkit voor het verbeteren van de kwaliteit

Bij het groter en complexer worden van je IT-landschap is de focus op kwaliteit van groot belang. Daarom ontwikkelden we best practices, waarmee we merken zoals Brabantia, Looff en Kwalitaria helpen om inzicht te creëren en grip te houden op kwaliteit.

 1. Goal setting
  Bij het reviewen van het platform gaan we niet alleen kijken naar de huidige stand van zaken, maar onderzoeken we in hoeverre de omgeving past bij je (toekomstige) ambities. We starten met het bepalen van de doelstelling en huidige pijnpunten. Daarmee kunnen we de juiste focus aanbrengen in de vervolgstappen.

 2. Code & platform review
  We analyseren het platform en de codebase, maar ook het hele landschap en de integraties met andere systemen. Afhankelijk van de pijnpunten en doelen, worden in deze stap ook security, CRO, SEO of performance audits uitgevoerd. Alle geïdentificeerde kwaliteitsverbeteringen worden samengevoegd tot een rapportage en gepresenteerd.

 3. Roadmap builder
  Op basis van de eerdere audits identificeren en prioriteren we de benodigde verbeteringen, brengen we afhankelijkheden in kaart en stellen we een helder project (of programma van projecten) op. Een duidelijk plan, klaar om met de concrete kwaliteitsverbeteringen aan de slag te gaan.

 4. Advanced Monitoring Implementatie
  Om kwaliteit meetbaar te maken en de kwaliteitsverbetering inzichtelijk te krijgen, worden diverse checks en tools ingericht. Daarmee wordt de code quality automatisch gecontroleerd, vindt log- en cron monitoring plaats, worden vulnerability scans gedraaid en de belangrijkste business flows via geautomatiseerde end-to-end tests gecontroleerd.

 5. Doorlopende monitoring, tests en rapportage
  Naast structurele uptime en performance monitoring, voeren we per kwartaal security en performance audits uit en prioriteren we de bevindingen tot een kwartaalrapportage, zodat je doorlopend in control en (ISO-)compliant blijft.

Meer grip houden op je platform?

We zien dat bedrijfsgroei bij veel organisaties vaak stagneert door een te lage kwaliteit van applicaties in het technische landschap. Wij helpen je meer grip te krijgen op je platform en je wendbaarheid te verhogen.