Blog

Replatforming zonder hoofdpijn, kan dat?

Voor veel e-commerce managers bezorgt alleen al de gedachte aan replatforming hoofdpijn. In deze blog lichten we toe waarom replatforming (soms) noodzakelijk is en hoe je het traject volledig benut.

Bij alleen al de gedachte aan replatforming, krijgt menig e-commerce manager al pijn aan het hoofd. Want hoe zet je alle data over zonder je SEO-posities te verliezen, hoeveel tijd gaat zo'n traject kosten, om nog maar niet te praten over het kostenplaatje. Linksom of rechtsom, veel organisaties moeten er een keer aan geloven. Omdat het huidige platform niet meer de strategische ambities kan ondersteunen, of omdat het technisch tekortschiet en acteren op nieuwe technologie niet meer mogelijk is.

Replatforming is niet alleen maar slecht nieuws. In deze blog lichten we toe waarom en wanneer het noodzakelijk kan zijn, welke stappen je dient te doorlopen en welke valkuilen je beter kunt vermijden.

Waarom replatforming (soms) noodzakelijk is

We onderscheiden een drietal redenen om over te stappen naar een ander platform. Op nummer één staat replatformen vanwege (beoogde) groei. De cijfers kleuren groen, zowel in omzet als in bezoekersaantallen. Dit kan betekenen dat je een 'zwaarder' platform nodig hebt die je performance constant houdt, ongeacht het bezoekersaantal.

Naast groei, stappen veel organisaties over vanuit een strategisch oogpunt. Zo hebben laatst veel organisaties de stap gezet naar een content-focused platform. Andere organisaties verleggen de grenzen en zoeken daarom een platform die de internationale focus goed kan ondersteunen.

Tot slot, kan het platform zelf ook de oorzaak zijn. Veel e-commerce platformen hebben een zogenaamde 'end-of-life' en dat vindt doorgaans binnen vijf tot tien jaar plaats. Zo waren veel organisaties genoodzaakt om over te stappen van Magento 1 naar Magento 2, waaronder onze klant Brabantia waar wij ook een replatformingstraject voor hebben gedaan.

Veel organisaties zien een replatformingstraject als last, maar het biedt ook zeker kansen. Je kunt immers nieuwe technische en functionele eisen opstellen, een nieuwe huisstijl doorvoeren, je platform beter laten aansluiten op nieuwe doelstellingen, een heroverweging maken in de externe koppelingen die je (nog niet) gebruikt en je hosting herzien.

Hoe start je een replatformingstraject?

Onderstaande stappen zijn slechts in grote lijnen beschreven, bij iedere stap komt op detailniveau veel meer kijken.

1 - Organisatie

Bekijk replatforming als een multidisciplinair project. De rolverdeling en de verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn. Eén persoon neemt de lead en die zorgt voor draagvlak bij de gehele organisatie intern en de stakeholders. Het wordt ook haar of zijn verantwoordelijkheid om gedurende het traject de organisatie te betrekken bij de voortgang.

2 - Strategie en budget

Zorg op voorhand voor een duidelijke strategie, missie en visie waaraan je je e-commerce doelstellingen koppelt. Bepaal vooraf het beschikbare budget voor je nieuwe e-commerce platform, zodat hier tijdig op gestuurd kan worden.

3 - Architectuur & eisen

Nu kun je de eisen opstellen voor het nieuwe platform. Je weet welke functionaliteiten op je huidige website meerwaarde bieden en daarmee wat je wilt behouden en wat niet. Maak vervolgens een overzicht van alle koppelingen die het platform zou moeten krijgen – denk aan logistieke systemen, marketinggerelateerde systemen en checkout plug-ins. Samen met het technische team ga je vervolgens een website-architectuur opstellen. Hier zal een product backlog uit voortkomen waarin je alle technische en functionele wensen vastlegt.

4 - Platformkeuze

Zodra de product backlog en architectuur compleet is, selecteer je een platform dat het beste aansluit op je wensen en budget. Je kunt referenties opvragen bij andere partijen die gebruikmaken van het platform. Zij kunnen waarschijnlijk goed toelichten wat de voor- en nadelen zijn en of ze tevreden zijn. Ga dit natuurlijk ook na bij je development team.

Bij Bluebird Day denken we altijd vanuit strategisch oogpunt mee met onze klanten en maken we samen met hen een weloverwogen beslissing. Naast de keuze van het platform, kan hier ook worden nagedacht over de hosting om de applicatie snel en stabiel te laten werken.

5 - Design

Zodra de wensen bekend zijn, ga je aan de slag met het visual design. Indien van toepassing, kan hier direct een nieuwe huisstijl worden doorgevoerd. Replatforming is tegelijkertijd een mooie gelegenheid om belangrijke pagina’s te verbeteren qua ontwerp, vooral wanneer je dit vooraf getest hebt.

6 - SEO

Bij replatforming is het belangrijk om je opgebouwde SEO-posities te behouden. Maak daarom een export van alle pagina’s en de daarbij horende domein autoriteit (DA) en pagina autoriteit (PA). Je DA is het uitgangspunt om pagina’s met een lage PA te redirecten naar pagina’s die daar in het verlengde van staan en deze een boost te geven qua SEO. Geef tijdens dit proces meer waarde aan pagina’s met veel verkeer.

Daarnaast biedt replatforming mogelijkheden om je sitestructuur opnieuw te beoordelen. Er is namelijk altijd ruimte voor SEO-optimalisatie op basis van een actueel zoekwoordenonderzoek. Wanneer je de sitestructuur aanpast, dien je ook rekening te houden met interne en externe links. Om je SEO-posities en autoriteit te behouden, zorg je ervoor dat je online marketing team betrokken is bij het project.

7 - Replatforming en nazorg

Voor een succesvolle replatforming schakel je een development partij in die hier ervaring mee heeft. Kies dus een partij die ervaring heeft met replatforming en ook de juiste ondersteuning biedt na het project. Het is belangrijk om er ook dan bovenop te zitten door je performance metric in de gaten te houden, zoals sitespeed.

Meer lezen over performance? Lees verder in ons gratis performance e-book.

Download gratis e-book

Overstappen zonder hoofdpijn?

Eerlijk, een beetje pijn aan het hoofd is vaak onvermijdelijk. Er zijn immers altijd complicaties waar je je op voorhand niet op kunt voorbereiden, omdat iedere organisatiestructuur- en systeem anders in elkaar steekt. Wel kun je die hoofdpijn zoveel mogelijk beperken door bovenstaande stappen te doorlopen en rekening te houden met onderstaande valkuilen:

Niet betrekken van de organisatie

Een replatforming traject gaat gepaard met risico’s en het is vaak lastig om fouten op voorhand te voorzien, vooral omdat er diverse partijen bij betrokken zijn. Laatstgenoemde is vaak de grootste dreiging. Je bent namelijk afhankelijk van elkaar en een planning goed op elkaar afstemmen is moeilijk.

Zorg ervoor dat alle afdelingen betrokken zijn. Zo weet customer service wat de klant tegenhoudt om een bestelling te plaatsen, het logistieke team weet wat de specifieke eisen zijn met betrekking tot de koppeling in de checkout, en de buitendienst weet waar je B2B klanten behoefte aan hebben.

Onderschatten van de complexiteit

Op voorhand wordt data migratie (zoals het overzetten van je productdata, orderdata en klantdata) vaak onderschat. En er gaat erg veel tijd zitten in de voorbereiding, platformselectie, het testen en het vullen van content. Bereid je dus ook goed voor op de nazorg. Er dient voldoende tijd te worden ingepland om bug fixes en verbeteringen door te voeren na livegang. Zodra de site live staat zullen al je collega’s – van customer service tot de directie – de site gaan beoordelen, testen en gebruiken. Je ontvangt na livegang dus veel feedback die je op korte termijn wilt oppakken.

Te strakke planning

Vaak is replatforming een groot traject, zelden zonder tegenvallers. Zorg dus voor een ruime planning en houd rekening met eventuele complicaties.

SEO verwaarlozen

De angst die vaak bij velen heerst is het verliezen van SEO-posities. Vaak zien we een in het begin een kleine terugval in posities maar als je bovenstaande stappen doorloopt en je marketingteam erbij betrokken is, zouden je SEO-posities juist op termijn een boost moeten krijgen.

Onrealistische verwachtingen

Veel organisaties verwachten na replatforming exact dezelfde site terug te krijgen. Manage de verwachtingen intern dus goed. Elk platform heeft tekortkomingen. Soms worden functionaliteiten die eerst perfect werkten niet standaard aangeboden in het nieuwe platform. Als je je wensen goed in beeld hebt gebracht, vang je de belangrijkste tekortkomingen af door maatwerk. Het gaat er uiteindelijk om dat je het platform kiest dat het beste aansluit bij jouw technische en functionele eisen.